არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი განცხადება ქ. ფოთი 29 ივნისი, 2015 წ.
29 ივნისი, 2015
1056
print

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 

კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო

განცხადება

         ქ. ფოთი                                                                                                          29 ივნისი, 2015 წ.

    არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, უნიფორმების შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

  1. 1.     შესყიდვის ობიექტების დასახელება, რაოდენობა, ზოგადი მახასიათებლები და მიწოდების ვადები:

შესყიდვის ობიექტის დასახელება

კომპლექტაცია

განზ.

რაოდენობა

მიწოდების ვადა

რეინჯერი მამაკაცის ზამთრის უნიფორმა

ზამთრის ქურთუკი (1 ცალი); მაისური ზამთრის გრძელი სახელოთი (1 ცალი); პერანგი ზამთრის გრძელი სახელოთი (1 ცალი), ზამთრის შარვალი (1 ცალი), ქუდი ზამთრის (1 ცალი).

კომპ.

64

ხელშეკრულების გაფორმებიდან  ზამთრის უნიფორმა - არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღის ვადაში; ზაფხულის უნიფორმა - არაუგვიანეს 40 კალენდარული დღის ვადაში.

რეინჯერი მამაკაცის ზაფხულის უნიფორმა

ზაფხულის ქურთუკი (1 ცალი); მაისური ზაფხულის მოკლე სახელოთი (2 ცალი); პერანგი ზაფხულის მოკლე სახელოთი (2 ცალი), ჟილეტი (1 ცალი), ზაფხულის შარვალი (2ცალი), ქუდი (პანამა) ზაფხულის (1 ცალი), სვიტერი (1 ცალი), ლაბადა (პონჩო) საწვიმარი (1 ცალი), ქამარი (1 ცალი).

კომპ.

64

ვიზიტორთა მომსახურე სპეციალისტი მამაკაცის ზამთრის უნიფორმა

ზამთრის ქურთუკი (1 ცალი); მაისური გრძელსახელოიანი ზამთრის (1 ცალი); პერანგი ზამთრის გრძელი სახელოთი (1 ცალი),

კომპ.

4

ვიზიტორთა მომსახურე სპეციალისტი მამაკაცის ზაფხულის უნიფორმა

ზაფხულის ქურთუკი (1 ცალი); მაისური მოკლესახელოიანი ზაფხულის (2 ცალი); პერანგი ზაფხულის მოკლე სახელოთი (2 ცალი), ზაფხულის შარვალი (2 ცალი), ჟილეტი (1 ცალი), სვიტრი (1 ცალი),  ქამარი (1 ცალი).

კომპ.

4

ვიზიტორთა მომსახურე სპეციალისტი ქალის ზამთრის უნიფორმა

ზამთრის ქურთუკი (1 ცალი);  მაისური გრძელსახელოიანი ზამთრის (1 ცალი);  პერანგი ზამთრის გრძელი სახელოთი (1 ცალი),

კომპ.

2

ვიზიტორთა მომსახურე სპეციალისტი ქალის ზაფხულის უნიფორმა

ზაფხულის ქურთუკი (1 ცალი); მაისური მოკლესახელოიანი ზაფხულის (2 ცალი); პერანგი ზაფხულის მოკლე სახელოთი (2 ცალი), ზაფხულის შარვალი (2 ცალი), ჟილეტი (1 ცალი), ქვედაბოლო (1 ცალი), სვიტრი (1 ცალი),  ქამარი (1 ცალი).

კომპ.

2

       მიწოდების ადგილი: საქართველო, ქ. ფოთი, გურიის ქ.#222.

  1. 2.     ტენდერში მონაწილეობის მსურველი პირებისათვის, სატენდერო დოკუმენტაციის გაცემა იწარმოებს 2015 წლის 30 ივნისიდან 2015 წლის 15 ივლისის ჩათვლით, დილის 10:00 საათიდან საღამოს 17:00 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. ფოთი, გურიის ქ. №222, კოლხეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციული შენობა.
  2. 3.     სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2015 წლის 16 ივლისი, 14:00 საათი. სატენდერო წინადადებები გაიხსნება სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ვადის დასრულებისთანავე. 
  3. 4.     დაინტერესებულმა პირებმა დამატებითი ინფორმაცია ტენდერის პროცედურების         შესახებ შეუძლიათ მიიღონ: ქ.ფოთი, გურიის ქ.#222-ში. საკონტაქტო პირი: მაია ნასარაია, ტელ: 599 88 03 03, ელ.ფოსტა: KNP.fondi@gmail.com

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 08 ივნისი, 2015 წ.

სხვა სიახლეები
21 სექტემბერი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 21 სექტემბერი, 2015 წ.
21 სექტემბერი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 21 სექტემბერი, 2015 წ.
18 სექტემბერი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 18 სექტემბერი, 2015 წ.
10 სექტემბერი, 2015 ამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 10 სექტემბერი, 2015 წ.
10 სექტემბერი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 10 სექტემბერი, 2015 წ.
10 სექტემბერი, 2015 კომპანია სალვუს დეველოპმენტი აცხადებს ტენდერს სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვაზე.
17 აგვისტო, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 17აგვისტო, 2015 წ.
17 აგვისტო, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 17 აგვისტო, 2015 წ.
06 აგვისტო, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 05 აგვისტო, 2015 წ.
06 აგვისტო, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 05 აგვისტო, 2015 წ