ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს 20 % ფასდაკლებით განმეორებით აუქციონს.
13 ოქტომბერი, 2014
2200
print

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოტრანსპორტის პრივატიზების    მიზნით    აცხადებს   20  %    ფასდაკლებით    განმეორებით      აუქციონს. 

აუქციონზე გასაყიდად წარმოდგენილი იქნება:

N

რიგზე

ავტომობილის მოდელი, მარკა

გამოშვების წელი

სახელმწიფო სერია და ნომერი

საწყისი საპრივატიზებო ღირებულება ლარში

„ბე“ თანხა ლარში

ბიჯის ოდენობა ლარში

1.

ვაზ 21214

2007

BHP 895

3281,6

984,5

100

2.

ვაზ 21214

2007

ZIM 661

3116,0

934,8

100

3.

ვაზ 21213

2003

AAQ 299

1740,0

522,0

100

4.

ვაზ 21213

1999

GOK 503

1584,0

475,2

100

5.

ვაზ 21214

2007

BHP 881

3201,6

960,5

100

6.

ვაზ 21214

2007

AIA 547

2292,0

687,6

100

მონაწილეობის ბილეთის ფასი 50 ლარი.

ავტოტრანსპორტი  განთავსებულია ახმეტის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის ავტოსადგომზე.

 აუქციონის პირობები:

აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს  ან იმ პირთა გაერთიანებებს,  რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს  ან ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია.

აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება დაიწყება 2014 წლის 13  ოქტმბრიდან  და გაგრძელდება  2014 წლის 20 ოტომბრამდე ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, 10 საათიდან 17 საათამდე აუქციონის ჩატარების დღეს 10 საათიდან 14 საათამდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში შემდეგ მისამართზე: ქ. ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქ. № 49(მესამე სართული).

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა რეგისტრატორს უნდა  წარუდგინოს შემდეგი საბუთები:

ა)დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი;

ბ) უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის ,,ბე“-ს შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ს/ს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ: № GE40LB0120113462310001.  

გ) მონაწილეობის ბილეთის ფასის შეტანის დამადასტურებელი საბანკო                 ქვითარი, რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს  ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ:№300543137

დ) ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით;

ე) სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის  ასლები და მოქმედი   ამონაწერი                           სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში)

 აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებია, ქონების შესაძენად მაქსიმალური ფასის  (არანაკლებ საწყის ფასზე ,,ბიჯის“ დანამატით მიღებული თანხის) გადახდა.

 აუქციონი გაიმართება   2014 წლის 20  ოქტომბერს 15  საათზე

 დამატებითი   ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ მისამართზე : ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. 49, ტელ: 8 (349)22-15-13. ინტერნეტ გვერდზე www.mayakhmeta.ge

 

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
25 აგვისტო, 2015 ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
19 ივნისი, 2015 ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს
11 ივნისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში
29 მაისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
06 მაისი, 2015 შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს
15 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"
08 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები
01 დეკემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად